Melisa vs. Nikita FD5440 / 18:28

Submission only.

1 days ago
Aria vs. Loris FD5439 / 22:47

Pins and submission.

2 days ago
Adela vs. Vera FD5438 / 19:09

Submission only.

3 days ago
Justin vs. Reana FD5437 / 24:60

Pins and submission.

3 days ago
Donna vs. Edita FD5436 / 31:47

Submission only.

4 days ago
Lenora vs. Mel FD5435 / 33:47

Submission only.

5 days ago
Jenifer vs. Kemala part 1 FD5434 / 24:44

Submission only. Second part on www.trib-dolls.com.

6 days ago
Sistiana vs. Sofia FD5433 / 22:54

Pins and submission.

7 days ago
Malia vs. Telma FD5432 / 24:01

Submission only.

8 days ago
Malia vs. Loris, Mel & Edita FD5431 / 41:46

Pins counting to 15 and submission.

9 days ago
Hans vs. Telma FD5430 / 27:25

Pins and submission.

10 days ago
Sofia vs. Talia FD5429 / 20:17

Pins and submission.

10 days ago
Tanima vs. Vanda FD5428 / 22:12

Submission only. One sided match.

11 days ago
Kemala vs. Zaira FD5427 / 18:39

Submission only.

12 days ago
Kabira vs. Marlen FD5426 / 22:32

Submission only.

13 days ago
Amy vs. Ganet FD5425 / 15:16

Pins and submission.

13 days ago
Anastasia vs. Malia FD5424 / 27:03

Pins counting to 5 and submission.

14 days ago
Adela vs. Sistiana FD5423 / 23:42

Submission only. Balanced fight and result.

14 days ago
Ines vs. Talia FD5422 / 30:14

Submission only.

15 days ago
Adela vs. Pablo FD5421 / 33:04

Pins and submission.

17 days ago
Anastasia vs. Telma FD5420 / 27:58

Pins and submission.

17 days ago
Mel vs. Tanima FD5419 / 25:42

Submission only.

18 days ago
Adela vs. Amanda FD5418 / 20:38

Pins counting to 15 only.

18 days ago
Vanda vs. Vera FD5417 / 24:31

Submission only.

19 days ago
Loris vs. Reana FD5416 / 22:38

Submission only.

20 days ago
Lucy vs. Sistiana FD5415 / 24:38

Pins and submission. Balanced fight and result.

20 days ago
Malia vs. Talia FD5414 / 25:35

Pins counting to 5 and submission. Balanced fight and result.

21 days ago
Bella vs. Julia FD5413 / 19:13

Submission only.

21 days ago
Kabira vs. Monet FD5412 / 18:34

Submission only.

22 days ago
Lucy vs. Pablo FD5411 / 25:56

Pins and submission.

24 days ago